प्रदेश सरकार
यातायात व्यवस्था तथा सञ्‍चार मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५

मिति २०७५।०४।२५

2 प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

मिति २०७७।०४।२५

3 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

मिति २०७६।०६।०५

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.