यातायात व्यवस्था तथा सञ्‍चार मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम देशलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ७ वटा प्रदेशमध्ये यो प्रदेश नं. १ नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित छ । प्राकृतिक, जैविक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जातजाति विविधताले भरिए

मा. उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे

माननीय यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको संक्षिप्त परिचय

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५

5 months ago

प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

5 months ago

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

5 months ago
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर आठौं
अधिकृतस्तर आठौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर आठौं
अधिकृतस्तर आठौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं
अधिकृतस्तर सातौं