यातायात व्यवस्था तथा सञ्‍चार मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयको संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम देशलाई सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको ७ वटा प्रदेशमध्ये यो प्रदेश नं. १ नेपालको पूर्वी भागमा अवस्थित छ । प्राकृतिक, जैविक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जातजाति विविधताले भरिए

मा. उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे

माननीय यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको संक्षिप्त परिचय

मिति सम्झौता नं. सूचना / प्रेस विज्ञप्ति डाउनलोड अवस्था
Update Coming Soon
क्र.सं. मिति सूचना / प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
Update Coming Soon

प्रदेश रेडियो एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन, २०७५

1 month ago

प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७७

1 month ago

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

1 month ago